Vandringstips

• Norra S:t Sigfridsleden är skyltad med S:t Olofskorset,
• Dagsetappernas längd väljer du själv. 10 – 20 km tycker
många är lagom
• Med pilgrimshälsningen Pax et Bonum! (Frid och allt gott!)
tillönskas du en god vandring. ”Må din väg gå dig till mötes”
som det heter i pilgrimspsalmen 730 i Svenska psalmboken

Det är bra att noga tänka igenom vilken typ av vandring du skall göra, en- eller flerdagarsvandring. Det kan vara långt emellan möjligheter att införskaffa det du saknar.

  • Väl ingångna skor eller kängor. Vissa sträckor kan vara blöta om det regnat. 
  • Ytterkläder som skyddar både mot väta och vind.
  • Genom att klä dig enligt flerskiktsprincipen kan du enkelt reglera klädseln, beroende på väder och vind.
  • Anpassad ryggsäck gärna med möjlighet att fästas runt midjan så att en del av tyngden hamnar på höfterna. 
  • Sittunderlag
  • Plåster
  • Plastpåse till sopor. Lämna inte kvar eller kasta något skräp eller mat i naturen. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor. 
  • Vattenflaska