Nykyrka Kyrka – Sandhems kyrka

Längd:
12 km
Terräng:
Skogsstig, Grusväg, Skogsväg
Svårighetsgrad:
Medel

Från Nykyrka kyrka vandrar du förbi de gamla fiskdammarna som grävdes ut för hand i början av 1900-talet. I dammarna odlades fisk som sedan transporterades levande med tåg till NK i Stockholm. Nu används dammarna för att rena Mullsjös dagvatten innan det rinner ut i Stråken. Denna sträcka av leden rekommenderas inte till personer med dålig syn eller dålig balans då det är mycket trädrötter över stigen.

Därefter kommer du fram till Stråken som är ett av landets enda två vattendrag  vars vatten rinner åt norr. Järnvägsbron vid Stråkensbro stod klar år 1862 och nuvarande konstruktion är den tredje generationen. Pilgrimsleden passerar på gångbron under den. Det berättas att de barn som förr bodde på västra sidan av sjön använde spången på sin väg till ”kyrkskolan” vid Nykyrka.

Efter sjön Stråken kommer en brant uppförsbacke och sen når du så småningom en grusväg som du sen följer norrut. Här passeras bland annat godset Margreteholm, en gård som är omnämnd i skriftliga källor redan 1563.

Efter Margreteholm följer leden järvägen en bit. Efter ett par kilometer passerar leden trädgårdskaféet Blåbäret som har öppet sommartid.

Vid Tunarps säteri, ännu en gård med anor från 1500 talet, viker pilgrimsleden av från bilvägen och går igenom hästhagen. (Glöm inte att stänga grinden om det är hästar i hagen!) Nu vandrar du på en gammal väg som ska ha använts av medeltidens kungar när de red sin Eriksgata.

Efter att du passerat bilvägen in till Sandhem når du snart Ekåsen som länge var traktens dansbana. Härifrån ser du Sandhems kyrka som är målet för denna dagsetapp. Den invigdes 1841 och är den fjärde kyrkan i Sandhem. Den första lär ha byggts på 1100 talet några hundra meter sydost om den nuvarande.

Mellan kyrkogården och sjön finns Livets labyrint som invigdes 2019. Förebilden är en labyrint som finns i katedralen i Chartres i Frankrike.