Välkommen att vandra på
Norra S:t Sigfridsleden!


Välkommen att vandra på historiska vägar i fager Smålands- och Västgötanatur! Leden som beskrivs här sträcker sig från Jönköping till Falköping eller tvärtom. Med hjälp av de kartor och vägbeskrivningar som finns här på hemsidan kan du välja själv hur du vill vandra: kort eller långt, åt norr eller åt söder, hela eller delar av den 92 km långa sträckan. Församlingar, föreningar och andra grupper ordnar ibland också vandringar utmed leden. På denna sida finns tips om aktuella vandringar, liksom även hänvisningar till matställen, övernattningar, kommunikationer m.m.

Namnet har leden fått efter S:t Sigfrid av York, England. Han verkade i Sverige, och döpte Olof Skötkonung i Husaby källa på Kinnekulle omkring år 1000. Denna händelse brukar därför räknas som tidpunkten för Sveriges kristnande. Vidare missionerade S:t Sigfrid i Växjö- trakten, och bör följaktligen ha tagit sig emellan de båda platserna, bitvis kanske också på de stigar där denna led går. Leden invigdes 2 maj 2021 av de båda biskoparna Åke Bonnier i Skara och Fredrik Modéus i Växjö.

Under medeltiden, eller under drygt 500 år, var pilgrimsvandring det vanligaste skälet för gemene man att ge sig hemifrån. Man sökte bot, förlåtelse eller hjälp på platser där heliga personer blivit begravda. Det utvecklades med tiden både större och mindre pilgrimsmål, och de pilgrimsleder som kommit till här och utomlands under senare tid följer gärna om möjligt pilgrimerna i spåren mot dessa platser.

Norra S:t Sigfridsleden anknyter i Falköping till andra pilgrimsleder i Skaraborg, som leder norrut och ytterst har Nidaros, Trondheim i Norge, som slutmål. I Jönköping anknyter den till S:t Franciskusleden som fortsätter antingen söderut och via andra ledsystem har Rom, eller Santiago de Compostela i Spanien som slutmål. Eller vänder man där norrut på S:t Franciskusleden, som i Alvastra fortsätter via Klosterleden med Vadstena som slutmål. Välkommen ut att vandra! Den gamla pilgrimshälsningen lyder:  Pax et Bonum (Frid och allt gott!) önskas dig på vägen.