Fiskebäcks kapell – Habo kyrka

Längd:
6,1km
Terräng:
Asfalt
Svårighetsgrad:
Lätt

Vägen från Fiskebäcks kapell följer gång och cykelväg fram till väg 195 som passeras i en undergång. Snart därefter kommer du till Fiskebäcks naturreservat där det finns en fin rastplats och toalett som är öppen året runt.

En järnvägsundergång passeras. Efter några hundra meter är du på den gamla landsvägen som går mot Habo kyrka.

Habo kyrka och dess klockstapel ser du från långt håll på din vandring. Nuvarande kyrka är från 1723, men kvar i kyrkan finns inventarier från tidigare kyrka. Bland annat en dopfunt från 1200-talet, altaret i sten från 1400-talet. När kyrkan byggdes om på 1700-talet hittade man en relikask i altaret. I asken låg ett litet ben inlindat i rött sidentyg och en bit pergament. I anslutning till kyrkans kor finns en sakristia i sten från 1100-talet där det finns några skulpturer i trä från 1400-talet. Habo kyrka är en stor katedral i trä och är känd för sina målningar som täcker hela kyrkan. Klockstapeln är från 1760. Vägkyrka med café bedrivs några veckor under sommaren i Sockenstugan, snett emot kyrkan.