Sandhems Kyrka – Kyrkeslätt

Längd:
20km
Terräng:
Asfalt, grusväg, skogsväg och stigar
Svårighetsgrad:
Största delen lätt, och en mindre del är medels

Sandhems kyrka invigdes 1841 och är den fjärde kyrkan i Sandhem. Den första lär ha byggts på 1100 talet några hundra meter sydost om den nuvarande.

Från Sandhems kyrka vandrar vi mot samhället. I Sandhem finns livsmedelsaffär, badsjö och tågförbindelser emot Falköping och Jönköping. När vi gått över järnvägsbron går vi till vänster ca 60 meter och sedan till höger på Rudervägen. Gården Ruder har vackra stengärdesgårdar. På vägen dit passeras ett område med fornåkrar och stensättningar.

Fantastiska stenmurar vid gården Ruder

Efter 300 meter vid husen på Ruder går vi in på en skogsväg till höger, och kommer fram till Hagagärdet efter cirka 1 Km. Från Hagagärdet tar vi vänster nästan 1 km på den asfalterade vägen. Vi passerar bl.a. Rullesås skola, från 1800 talet. När vi gått en knapp km på den asfalterade vägen tar vi in på en grusväg till höger. Efter cirka 500 meter kommer vi fram till Svenstorpsgårdarna som har en lång historia. Här finns fornlämningar så som stenkrets, stensättning och härd. Här finns också Sägnernas hus som ordnar danskvällar och andra tillställningar året runt.

Framför huset vid en av Svenstorpsgårdarna

Från Svenstorp vandrar vi vidare på en gammal väg (nu skogsväg) som tidigare användes av dem som färdades mellan Fivlered och Sandhem.

Efter 3 km kommer vi fram till det tidigare torpet Älmeberg som ligger på en kulle (272 möh).

Älmeberg ligger i Fivlered socken precis mot gränsen till Sandhems socken.

Strax intill Älmeberg 272 meter över havet

Här är också gränsen mellan Västra Götalands län och Jönköpings län, samt gränsen mellan Falköpings kommun och Mullsjö kommun, samt mellan Floby pastorat och Mullsjö/Sandhems församling.

Från Älmeberg vandrar vi på en ängsmark ett hundratal meter fram till en skogsväg. Därifrån går vi ca 2,5 km fram till de 3 Drottensängsgårdarna.

Drottensäng 1:9

Vi går därifrån norrut på en mindre grusväg. Efter några hundra meter och 40 meter in till vänster upp i backen in i skogen ligger drakstenen.

Drakstenen

Den är skärningspunkten mellan socknarna Fivlered, Vistorp och Norra Åsarp. Sedan går vi norrut ca 2,6 km tills vi kommer ut på en något större grusväg. Där går vi åt höger ca 500 meter. Då kommer vi fram till den kända gården Slättered.

Slättered

Säteriet med anor från 1680-talet har sedan 1970-talet genomgått omfattande och omsorgsfulla renoveringar. Herrgården har upprustats i gammal allmogestil och känslan av att färdas tillbaka till 1600-talet är påtaglig.

Ersättning för medverkan vid freden i Brömsebro

Bengt Lilliehöök fick år 1647 gården Slättered som ersättning för sitt arbete vid freden i Brömsebro 1645. I samma veva fick Bengt Lilliehöök ytterligare en gård i gåva i trakterna, nämligen gården Grimstorp i Sandhems socken som för övrigt var inspelningsplats för den tredje Änglagårdsfilmen

Landshövding över Halland

1658 kallade man än en gång in Bengt Lilliehöök som soldat. Han lyckades gå på isen över Bält och anfalla Köpenhamn bakifrån. Freden i Roskilde gav Sverige landskapen Skåne, Blekinge, Bohuslän och Halland för all framtid. Och eftersom Halland blev vårt utsågs Bengt Lilliehöök till landshövding över just Halland.

Efter ytterligare 1,6 km kommer vi fram till korsvägen i Vistorps by. Här ligger Vistorps kyrka byggd 1886 i nygotisk stil. Mulltoa finns i en byggnad intill kyrkan. Vid korsvägen finns också Vistorps före detta Lanthandel känd från filmen Änglagård 3.

Vistorp kyrka

Vistorps kyrka har många intressanta inventarier från 1600- och 1700- talet. För visning av kyrkan och lanthandeln kontakta Kent Strängby. 0725553325

Vi går nu norrut på den asfalterade vägen. Efter 200 meter har vi Vistorps gamla kyrkplats på vänster sida. Här låg också Vistorps gamla kyrka som plundrades av danskarna år 1556.

Efter ytterligare 600 meter går vi in till vänster på en betesmark för kor. Där finns elstängsel som är lätt att lyfta bort. Efter ca 140 meter betesmark kommer vi in på en stig som går ca 260 meter fram till en spång och därefter har vi ett dike och plantering på höger sida.

Sedan går vi utmed skogskanten och efter ca 120 meter kommer vi fram till en skogsväg. Där går vi mot höger en dryg km tills vi kommer fram till grusvägen som går mot gården Kyrkeslätt. Vi går till vänster på grusvägen och kommer fram till Kyrkeslätt efter drygt 2 km.

Framme vid Kyrkeslätt

På Kyrkeslätt finns möjlighet till enkel övernattning i sädesmagasinet som är den röda byggnaden som syns i bakgrunden.

Kontakta Tore Johansson 0708488614