Furusjö – Nykyrka kyrka

Längd:
9,9km
Terräng:
Skogsväg, Grusväg, Stig, Asfalt
Svårighetsgrad:
Medel

Leden fortsätter på grus och skogsväg till stor del längs med järnvägen. Här passerar du Furusjö gård. Skogsvägen övergår till en smalare stig som passerar en väg vid en järnvägskorsning. På andra sidan vägen går leden vidare och sammanfaller med Västra vätterleden som är orangemarkerad. Strax därefter passeras torpet Anderstorp.

Efter cirka ytterligare två kilometer med till en del smal stenig stig, passerar du Jäboruder gamla gård. Runt gården finns artrika hagmarker.

Du fortsätter på grusväg och stig i delvis kuperad terräng fram till kommungränsen vid Mullsjö samhälle.

Snart efter kommungränsen viker pilgrimsleden av från Västra Vätterleden. Här har du nu en  lång nerförsbacke fram till sjön där det finns en enkel badplats för den som vill ta sig ett dopp. Sen går leden vidare genom samhället där det t.ex. finns café, buss och järnvägsstation, pizzerior, mataffärer och apotek.

Nykyrka kyrka med sin nygotiska stil byggdes 1887 efter ett förslag från bröderna Sager på Ryfors bruk. Den fick ersätta den tidigare kyrkan på platsen som hade byggts 1656 och var i stort behov av renovering. På kyrkogården runt kyrkan kan man bland annat se den stora Sagerska gravplatsen och ett flertal vackert utsmyckade gravkors i smide. De tretton Ryforssmederna smidde sina egna gravkors. Tolv av korsen är samlade söder om kyrkan och det trettonde står vid korväggen.