Vistorps Kyrka – Kyrkeslätt

Vistorps kyrka har många intressanta inventarier från 1600- och 1700- talet. För visning av kyrkan och lanthandeln kontakta Kent Strängby.  0725553325

Vi går nu norrut på den asfalterade vägen. Efter 200 meter har vi Vistorps gamla kyrkplats på vänster sida. Här låg också Vistorps gamla kyrka som plundrades av danskarna år 1556.

Efter ytterligare 600 meter går vi in till vänster på en betesmark för kor. Där finns elstängsel som är lätt att lyfta bort. Efter ca 140 meter betesmark kommer vi in på en stig som går ca 260 meter fram till en spång och därefter har vi ett dike och plantering på höger sida.

Sedan går vi utmed skogskanten och efter ca 120 meter kommer vi fram till en skogsväg. Där går vi mot höger en dryg km tills vi kommer fram till grusvägen som går mot gården Kyrkeslätt. Vi går till vänster på grusvägen och kommer fram till Kyrkeslätt efter drygt 2 km.

Framme vid Kyrkeslätt

På Kyrkeslätt finns möjlighet till enkel övernattning i sädesmagasinet som är den röda byggnaden som syns i bakgrunden.